Fontäner

När en fontän används i lokalerna trivs både växter och människor.

Porlande vatten från en fontän ger en lugnande inverkan och en trevlig och bättre inomhusmiljö, både för människor och växter.
Vattenflödet ökar luftfuktigheten som också är positivt för alla krukväxter.