Airwasher / Luftrenare

Våra installerade Airwashers är mycket omtyckta hos alla våra kunder.

Vi har nu tagit fram ett unikt växt/filter-arrangemang som med hjälp av en ventilator och ett unikt sammansatt filtergranulat, både fuktar och renar er inomhusluft mycket effektivt. Filtret tar upp de flesta luftföroreningar, växterna bryter ner dem biologiskt via rötternas mikrober och enzymer och omvandlar föroreningarna till näring åt växterna, man behöver aldrig byta eller rengöra något filter. Luften strömmar sedan upp genom bladverket och syresätts effektivt helt biologiskt och naturligt.


Unikt luftreningssystem

Det är bevisat att en bra och fräsch arbetsmiljö ger pigga och friska medarbetare, vilket också genererar lägre sjukfrånvaro och bättre prestationer, vilket i sin naturliga förlängning också ger bättre trivsel, effektivitet och lönsamhet på arbetsplatsen.

Förutom vackra växter och en god service, kan vi äntligen även erbjuda våra kunder ett unikt luftrenings-/ fuktningssystem för en god och hälsosam och kreaktiv arbetsmiljö.


Airwasher även i hemmet

Vi har idag många kunder som besväras av att luften på deras arbetsplatser är torr och obehaglig, besvär med ögon, hals, huvudvärk och trötthet är inget ovanligt. Kan man då även få bukt med avgaser, damm, pollen mm, utan att tillsätta flyktiga bekämpningsmedel mot bakterier och mögel, alt byta DYRA filter, ja då tycker i alla fall vi, att vi har lyckats.

Ex: Ett vanligt växtfilterarrangemang på 50 cm i diameter, renar effektivt 30-40 kvm normal lokalyta. Dvs, ca 70 kubikmeter luft/tim, med en driftkostnad som är försumbar.

I hyran ingår regelbunden service med garanti för växtbyte och servicegången är var 3:e vecka.


Vi söker testfamiljer med pollenallergi

söker vi nu ett antal testfamiljer i vår region med uttalade allergiproblem med pollen som till mycket förmånliga villkor vill testa den här nya modellen av Airwasher som vi tagit fram för hushåll.
 

airwasherprofessional.com
Faktablad